Τι είναι το Search Engine Optimisation (SEO);

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιό είναι το νόημα στο να διατηρείτε και να ενημερώνετε έναν ιστότοπο, ακόμα κι αν αυτός εμφανίζεται χαμηλά στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και, συνεπώς, κυμαίνεται σε αμελητέα επίπεδα επισκεψιμότητας; Κι όμως, κάθε ιστοσελίδα, όσο αδύναμη κι αν είναι από πλευράς περιεχομένου, έχει απεριόριστα περιθώρια βελτίωσης σε όχι τόσο μεγάλο, μάλιστα, χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής του SEO. 

search engine optimisation

Το SEO είναι ένα από τα πλέον χρησιμοποιημένα ακρωνύμια που σχετίζονται τόσο με την αξιολόγηση του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας, όσο και με το σύνολο των προσπαθειών προώθησης αυτής μέσω δράσεων ψηφιακού marketing. Το SEO, ή Search Engine Optimisation, αφορά στη βελτίωση της κατάταξης της εκάστοτε ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης. Ουσιαστικά, πρόκειται για την αναπροσαρμογή του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εμφανίζεται όσο πιο ψηλά γίνεται στις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, Bing και ούτω καθεξής).

Το SEO αποτελεί τομέα ο οποίος δεν παύει να εξελίσσεται διαρκώς. Η εξέλιξή του αυτή συμβαδίζει με εκείνη της τεχνητής νοημοσύνης· όσο πιο έξυπνες γίνονται οι μηχανές αναζήτησης και όσο περισσότερες παραμέτρους είναι σε θέση να επεξεργαστούν, τόσο πιο πολλές είναι οι προσαρμογές που πρέπει να πραγματοποιήσετε στην ιστοσελίδα σας, προκειμένου οι μηχανές αναζήτησης να λάβουν περισσότερες ενδείξεις που θα τις πείσουν πως το περιεχόμενό σας είναι ποιοτικό και σχετικό με τους εκάστοτε όρους αναζήτησης. 

Ας αναλύσουμε ορισμένα καίρια ερωτήματα σχετικά με το SEO, όπως από πού προκύπτει η αναγκαιότητα της εφαρμογής του, ποιές είναι οι επιμέρους ενέργειες στις οποίες αυτό διακρίνεται και ποιά είναι τα πραγματικά οφέλη του, υποδεικνύοντας ορισμένες βέλτιστες πρακτικές εγνωσμένης αξίας για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του στην ιστοσελίδα  σας. 

Γιατί η ιστοσελίδα σας χρειάζεται το SEO;

Η αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης του SEO στη στρατηγική διαχείρισης της ιστοσελίδας σας έγκειται στο γεγονός ότι, στις μέρες μας, η συντριπτική πλειονότητα των αγορών προϊόντων, αλλά και υπηρεσιών, πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης του διαδικτύου και των εργαλείων που βρίσκονται σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, επομένως, το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας να είναι προσαρμοσμένο με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ορισμένα από τα δισεκατομμύρια αναζητήσεων που αφορούν στην αγορά αγαθών και πραγματοποιούνται ημερησίως ανά τον κόσμο, να οδηγούν τον υποψήφιο αγοραστή στην ιστοσελίδα σας. Η βελτιστοποίηση του περιεχομένου για τις μηχανές αναζήτησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να εδραιώσετε την ιστοσελίδα σας στις πρώτες σελίδες των αποτελεσμάτων, αυξάνοντας, έτσι, κατακόρυφα τις πιθανότητες πώλησης των αγαθών και των υπηρεσιών σας. 

SEO Στρατηγική

Στο διαδίκτυο βρίσκονται άπειρα δεδομένα και αμέτρητες πληροφορίες, στο βαθμό που, ακόμα και μία ιδιαίτερα περιορισμένη αναζήτηση, δεν εγγυάται την εμφάνιση την ιστοσελίδας σας υψηλά στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, όπως η Google. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για καλοσχεδιασμένες, διαδραστικές ιστοσελίδες, που όμως υστερούν σε ποιοτικό περιεχόμενο. Οι μηχανές αναζήτησης αναπτύσσονται διαρκώς και, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, είναι σε θέση να διαπιστώσουν την ποιότητα της ιστοσελίδας σας και να τη συγκρίνουν με εκείνες των ανταγωνιστών σας. Έτσι, το εγχείρημα της βέλτιστης απόδοσης στις μηχανές αναζήτησης είναι ιδιαίτερα δυσχερές και προϋποθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, όσον αφορά στην προώθηση της ιστοσελίδας σας και την επικράτηση έναντι ανταγωνιστικών ιστοσελίδων μέσω της εφαρμογής του SEO.  

On Site SEO και Off Site SEO

Για να είστε σε θέση να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη στρατηγική SEO σας και να επωφεληθείτε κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από την αύξηση της επισκεψιμότητας, θα ήταν χρήσιμο να είστε σε θέση να διακρίνετε τις επιμέρους κατηγορίες στις οποίες αυτό διακρίνεται. Πρόκειται για το On Site SEO και το Off Site SEO, που σε κάθε περίπτωση είναι σε θέση να βοηθήσουν την ιστοσελίδα σας μεμονωμένα, ο συνδυασμός τους, όμως, είναι που θα αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

Ο όρος On Site SEO αφορά σε όλες τις βελτιώσεις που πραγματοποιούνται μέσα στο χώρο της ίδιας της ιστοσελίδας σας και αποτελούν μέρος της προσπάθειάς σας να ανεβάσετε την κατάταξή της στις μηχανές αναζήτησης. Πρόκειται, δηλαδή, για την κατάλληλη διαμόρφωση του ίδιου του περιεχομένου σας και των εικόνων, των meta descriptions, των λέξεων-κλειδιών, των τίτλων και ούτω καθεξής. 

Όσον αφορά στο Off Site SEO, αυτό περιγράφει τις ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός της ιστοσελίδας σας και, μολαταύτα, έχουν τον ίδιο ακριβώς στόχο με το On Site SEO, δηλαδή τη βελτιστοποίηση της κατάταξής σας στις μηχανές αναζήτησης. Αφορά κυρίως σε χτίσιμο εξωτερικών συνδέσμων, οι οποίοι τοποθετούνται σε διάφορα άλλα μέρη του κυβερνοχώρου και, πρακτικά, αποτελούν εχέγγυα της ποιότητας του περιεχομένου σας. 

Ποια είναι τα οφέλη του SEO για την επιχείρησή σας;

Δεν είναι τυχαίο ότι το SEO σημαίνει “βελτιστοποίηση ιστοσελίδας”. Πρόκειται, πράγματι, για βελτιστοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, προκειμένου αυτή να αναγνωρίζεται από τη Google, το Bing και τις υπόλοιπες μηχανές αναζήτησης, ως ιστοσελίδα με περιεχόμενο υψηλής σχετικότητας και ποιότητας. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, κάθε σύγχρονη ιστοσελίδα που επιδιώκει την εμφάνισή της στα πρώτα δέκα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, οφείλει να προβεί στην εφαρμογή μιας στρατηγικής SEO. Ας μιλήσουμε, όμως, πιο συγκεκριμένα, αναλύοντας ποιο είναι το κέρδος, καθώς και μερικά από τα επιμέρους οφέλη της ενσωμάτωσης του SEO για την ιστοσελίδα και, κατ’ επέκταση, την επιχείρησή σας: 

 • Η αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας σας, που είναι, άλλωστε, το πρωταρχικό ζητούμενο της στρατηγικής SEO. Και μόνο βάσει στατιστικών, θεωρούμε αυτονόητο πως η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μιας ιστοσελίδας συνεπάγεται τη μεγαλύτερη πιθανότητα οι επισκέπτες να προχωρήσουν στην ενέργεια που η ιστοσελίδα τους προτρέπει να πραγματοποιήσουν, είτε πρόκειται για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, είτε για ένα απλό κλικ σε μία δεύτερη σελίδα, την παρακολούθηση ενός βίντεο και πολλά ακόμα. Η επισκεψιμότητα αυξάνεται, επομένως, σε σημαντικό βαθμό, από τη στιγμή που η ιστοσελίδα βελτιστοποιείται με γνώμονα την προσέλκυση στοχευμένων επισκεπτών που έχουν δείξει πρόσφατα αποδεδειγμένο ενδιαφέρον  αντίστοιχο με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 
 • Εξαιρετικά σημαντική για την πορεία μιας επιχείρησης είναι η εδραίωση της εμπορικής ονομασίας της στην αγορά. Η εφαρμογή της στρατηγικής SEO, δεδομένης της υψηλότερης κατάταξης της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης, αναμφίβολα συμβάλλει στη μεγαλύτερη προβολή και διάδοση του brand σας και των προϊόντων ή υπηρεσιών που το συνοδεύουν. Παράλληλα, ένα ευρύ κοινό αποτελούμενο από χρήστες του διαδικτύου παρατηρεί το brand σας με μεγαλύτερη συχνότητα και αποκτά, σταδιακά, μία ισχυρότερη σύνδεση με αυτό και τα συστατικά στοιχεία του (όνομα, λογότυπο, σλόγκαν και πολλά ακόμα). Εντείνεται σημαντικά, επομένως, η αναγνωρισιμότητα του brand σας, κάτι το οποίο οδηγεί σε νέες πωλήσεις και, ακόμα σημαντικότερα, στη διατήρηση ενός σταθερού και πιστού πελατολογίου. 
 • Η λεγόμενη επιστροφή της επένδυσης (ROI), η οποία εν προκειμένω ερμηνεύεται ως το οικονομικό όφελος από τις πωλήσεις που προκύπτουν από την ενσωμάτωση του SEO και έρχεται να υπερκαλύψει το αρχικό κόστος βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας. Μετά την εφαρμογή μιας επιτυχημένης στρατηγικής SEO, η ιστοσελίδα, πλέον, κατατάσσεται στις πρώτες -αν όχι στην πρώτη- σελίδες αποτελεσμάτων και, εύλογα, προσελκύει πολύ περισσότερους επισκέπτες. Έπειτα, είναι σε θέση τόσο να αποφέρει χρήματα μέσω του περιεχομένου της (όπως, παραδείγματος χάρη, μέσα από ένα e-shop), αλλά και φιλοξενώντας περιεχόμενο τρίτων με τη μορφή διαφημίσεων. Οι λεγόμενες διαφημίσεις banner είναι ένας μοντέρνος και αποτελεσματικός τρόπος για περαιτέρω κερδοφορία, η οποία μάλιστα διογκώνεται ανάλογα με την επισκεψιμότητα της εκάστοτε ιστοσελίδας. 
 • Η αποφυγή του περαιτέρω κόστους διαφημίσεων διαφορετικού είδους. Σε πολλές περιπτώσεις, η εφαρμογή του SEO είναι τόσο αποτελεσματική και αποδοτική, ώστε ο συνδυασμός του με επιπλέον προωθητικές ενέργειες, όπως οι πληρωμένες διαφημίσεις στα social media ή οι διαφημίσεις banner σε τρίτες ιστοσελίδες, πραγματικά δεν καθίσταται αναγκαίος. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις όπου μία επιχείρηση, βάσει της στρατηγικής marketing και brand management της, έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα αναγνωρισιμότητας και πωλήσεων μόνο δια μέσου της εφαρμογής του SEO στην ιστοσελίδα της και για οποιοδήποτε λόγο δεν κρίνει σημαντική την περαιτέρω διεύρυνση του πελατολογίου. Διαβάστε επίσης το σχετικό άρθρο μας: SEO ή PPC; Ποιό να επιλέξω;
 • Το τελευταίο -και καθόλου αμελητέο- πλεονέκτημα του SEO είναι οι δράσεις βελτιστοποίησης που συχνά πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του και, συγκεκριμένα, η εκτέλεση μίας πληθώρας διορθώσεων στην ιστοσελίδα. Πέραν του προφανούς, που δεν είναι άλλο από τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας με σύγχρονο, ενδιαφέρον και ελκυστικό περιεχόμενο, κατά τη διάρκεια του χτισίματος της στρατηγικής SEO, πολύ συχνά ανακύπτει η ανάγκη διόρθωσης διαφορετικών μερών της ιστοσελίδας, όπως η εμφάνιση και η ευχέρεια στην πλοήγηση. Κάτι τέτοιο, όχι μόνο καθοδηγεί τις μηχανές αναζήτησης να αξιολογήσουν την ιστοσελίδα ως φιλική προς το χρήστη, αλλά, ακόμη, βοηθά τον κάθε μεμονωμένο χρήστη να πλοηγηθεί στο περιβάλλον της ιστοσελίδας με ευκολία, με αποτέλεσμα να προβεί στην επιθυμητή ενέργεια γρηγορότερα και να την επισκεφθεί εκ νέου. 

Πώς να αξιοποιήσετε τις λέξεις-κλειδιά

Στις προηγούμενες ενότητες, πραγματοποιήσαμε αρκετές αναφορές στις λέξεις-κλειδιά. Αν και είναι αυτονόητο ότι η ύπαρξη σχετικών με κάποιο θέμα λέξεων-κλειδιών δύναται να ανεβάσει την κατάταξη σχετικών ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης, η χρήση τους δεν είναι πάντα τόσο απλή και εύκολη. Αντίθετα, η εφαρμογή των λέξεων-κλειδιών στο SEO ενδέχεται να σας φανεί ιδιαίτερα περίπλοκη, ιδίως σε περιπτώσεις όπου αυτές αποσκοπούν στην αύξηση των μετατροπών της ιστοσελίδας, δηλαδή στο να ακολουθήσει ο επισκέπτης μία συγκεκριμένη προτροπή για δράση. Αξίζει, λοιπόν, να γίνει ιδιαίτερη μνεία σε αυτές, αναλύοντας τι ακριβώς πραγματεύονται, πώς η ολοκληρωμένη παρουσία τους συμβάλλει στην βελτιστοποίηση της στρατηγικής SEO σας, αλλά και ποιές είναι οι πλέον ποιοτικές μέθοδοι διαχείρισής τους προς όφελος της ιστοσελίδας σας. 

keyword research

Ξεκινώντας από τη διασαφήνιση του όρου “λέξεις-κλειδιά”, πρόκειται για λέξεις που χρησιμοποιούνται κατ’ εξακολούθηση σε μία σελίδα, λόγω του ότι περιγράφουν ή προσδιορίζουν το κύριο θέμα αυτής. Οι λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιούνται από τις μηχανές αναζήτησης και κατατάσσουν το περιεχόμενο της εκάστοτε σελίδας κατ’ αναλογία με τη σχετικότητά του. Για το λόγο αυτό, πρέπει να φροντίζετε, έτσι ώστε οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε να τελούν σε άμεση σχέση με το θέμα της σελίδας. Προτείνεται, μάλιστα, η πραγματοποίηση μίας εκτενούς έρευνας λέξεων-κλειδιών (keyword research) πριν από κάθε προσπάθεια εφαρμογής SEO, προς αποφυγή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να εξευρεθούν οι πλέον σχετικές και ενδιαφέρουσες. Μη διστάσετε να ρίξετε μια ματιά στη στρατηγική SEO των ανταγωνιστών σας, βρίσκοντας τις λέξεις-κλειδιά που έχουν απήχηση στο χώρο σας. 

Για τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, φροντίστε κάθε σελίδα του ιστότοπού σας να στοχεύει μία λέξη-κλειδί. Οι λέξεις-κλειδιά, όμως, δε βρίσκονται μόνο στα κείμενα κάθε σελίδας του ιστοτόπου σας. Τουναντίον, τοποθετούνται στην περιγραφή, τον τίτλο της σελίδας, τα headers και τα alt texts των φωτογραφιών. Για το λόγο αυτό, φροντίστε να τις χρησιμοποιείτε χωρίς η κάθε ανάρτησή σας να καταλήγει να γίνεται μονότονη και εξουθενωτική για τον αναγνώστη (keyword stuffing). Αντίθετα, επιχειρήστε να παράσχετε στον αναγνώστη περιεχόμενο πραγματικής αξίας, που θα του εξάψει το ενδιαφέρον. 

Τα βήματα για μία επιτυχημένη εφαρμογή του SEO

Μία επιτυχημένη στρατηγική SEO δύναται να δώσει μία ολοκαίνουρια εικόνα στην ιστοσελίδα σας, να εξυψώσει την αναγνωρισιμότητα του brand που εκπροσωπείτε, να συνδράμει δραματικά στην αύξηση της κερδοφορίας σας, ακόμα και να συμβάλει στην εξεύρεση νέων μεθόδων παραγωγής κέρδους. Πώς, όμως, θα επιτευχθεί αυτό; Ας αναφέρουμε τα κύρια βήματα που οφείλετε να ακολουθήσετε για μια επιτυχημένη μετάβαση της ιστοσελίδας σας στη φιλική προς τα δεδομένα SEO εποχή της. 

 • Ανιχνεύστε την προσπελασιμότητα του περιεχομένου σας με βάση τα πρότυπα του SEO, προκειμένου να διαπιστώσετε αν και σε ποιο βαθμό οι μηχανές αναζήτησης αναγνωρίζουν τη σχετικότητα και ποιότητα στον ιστότοπό σας, καθώς και το πώς αυτός αξιολογείται σε σχέση με εκείνους των ανταγωνιστών σας. 
 • Φροντίστε να παράγετε ελκυστικό και ενδιαφέρον περιεχόμενο, το οποίο να απαντά στα ερωτήματα των υποψήφιων επισκεπτών σας. Η εμφάνιση περιεχομένου αντίστοιχης συνάφειας και ποιότητας δε θα σας εξασφαλίσει απλώς μερικά μοναδικά clicks, αλλά ενδεχομένως να “κερδίσει” κάποιους σταθερούς επισκέπτες για λογαριασμό της ιστοσελίδας σας. 
 • Βελτιστοποιήστε το περιεχόμενό σας με βάση λέξεις-κλειδιά που είτε αναζητά το κοινό-στόχος σας, είτε είναι σε γενικές γραμμές δημοφιλείς. Με τον τρόπο αυτό, οι μηχανές αναζήτησης θα ξεκινήσουν να αξιολογούν υψηλά τη συνάφεια του περιεχομένου σας σε σχέση με τους όρους αναζήτησης των χρηστών, με αποτέλεσμα η επισκεψιμότητά σας να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. 
 • Ενσωματώστε τις λέξεις-κλειδιά, όχι μόνο στο κυρίως κείμενο, αλλά και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, όπως είναι ο τίτλος, τα URLs, τα alt tags για εικόνες και τα meta descriptions, που, πρακτικά, αποτελούν περίληψη του περιεχομένου της κάθε σελίδας. Σχετικά με τα meta descriptions, προτείνεται η επιλογή κειμένου που να τραβά την προσοχή, να περιλαμβάνουν λέξεις-κλειδιά και να περιέχουν κάποια προτροπή για δράση. Στατιστικά αποδεικνύουν πως, όταν τα παραπάνω ακολουθούν μία φιλική προς το SEO προσέγγιση, ανεβάζουν τόσο το ποσοστό των επισκεπτών που προκύπτουν από οργανική αναζήτηση, όσο και το χρόνο παραμονής αυτών στην ιστοσελίδα. 
 • Δώστε μεγάλη σημασία στην εμπειρία του χρήστη (user experience), φροντίζοντας για τη δημιουργία ενός εξαιρετικού γραφικού περιβάλλοντος εργασίας (interface), φιλικού προς το χρήστη και με υψηλή αποκριτικότητα και ταχύτητα. 
 • Χτίστε backlinks με αναφορές στο περιεχόμενό σας, τα οποία θα συνδέουν τρίτους ιστοτόπους με το δικό σας και οπωσδήποτε θα σας χαρίσουν αρκετά clicks. Η χρήση τους, ουσιαστικά, σηματοδοτεί την ποιότητα του περιεχομένου σας και αποσκοπεί στην ταχύτερη ευρετηρίαση και βελτίωση της κατάταξης της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης. 
 • Αναλύστε τη σελίδα αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης (search engine results page – SERP) και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλέξει τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά. Αν η στρατηγική SEO σας δεν αποδίδει, ερευνήστε τις λέξεις-κλειδιά των ανταγωνιστών σας και αναπροσαρμόστε τη στρατηγική σας καταλλήλως. 

Η επιτυχία είναι μερικά κλικ μακριά!