Η κατασκευή ενός ιστοτόπου συνεπάγεται σημαντική επένδυση χρόνου και χρηματικών πόρων. Μετά την πραγματοποίηση της εν λόγω επένδυσης, είναι σημαντικό ο ιστότοπός σας να προσελκύει μία μεγάλη μερίδα επισκεπτών και να προσφέρει εξαιρετική απόδοση στις επενδύσεις.

Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι ο ιστότοπός σας προσελκύει επισκέπτες είναι χρησιμοποιώντας μια στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ. Αυτή θα περιλαμβάνει μια ποικιλία τεχνικών για την προώθηση της ιστοσελίδας σας και την επικράτηση της επιχείρησής σας έναντι των ανταγωνιστών.

Οι πιο δημοφιλείς τεχνικές που χρησιμοποιούνται ως μέρος μιας στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ είναι η βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης (SEO) και το Pay Per Click (PPC). Παρόλο που και οι δύο τεχνικές μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικές, χρησιμοποιούν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την εφαρμογή τους. Ο οδηγός που ακολουθεί θα συγκρίνει τις τεχνικές SEO και PPC, προκειμένου να σας βοηθήσει να αντιληφθείτε ποιά προσέγγιση είναι αποτελεσματικότερη για την επίτευξη των στόχων σας.

Τι είναι το Search Engine Optimisation; 

Το Search Engine Optimisation (SEO) χρησιμοποιεί ποικίλες πρακτικές με σκοπό να βελτιώσει την ορατότητα του διαδικτυακού σας ιστοτόπου στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Όταν το SEO χρησιμοποιείται επιτυχώς, η ιστοσελίδα σας εμφανίζεται σε υψηλότερη κατάταξη στις σελίδες αποτελεσμάτων σχετικών αναζητήσεων. Με τη σειρά της, αυτή η πρακτική επιτυγχάνει την προσέλευση περισσότερων επισκεπτών στον διαδικτυακό σας τόπο, προερχόμενων δηλαδή χρηστών από μηχανές αναζήτησης όπως η Google και το Bing. Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά οι πρωταρχικοί στόχοι του SEΟ και τι αυτοί περιλαμβάνουν:

Βελτίωση προβολής της ιστοσελίδας σας

Πραγματοποιούνται ενέργειες, ώστε να καθίσταται ευκολότερο στις μηχανές αναζήτησης να εντοπίζουν τον ιστότοπό σας και να σαρώνουν όλες τις σελίδες που εμπεριέχονται σε αυτόν. Τα βήματα που ακολουθούνται, περιλαμβάνουν την εκτέλεση τεχνικών αλλαγών στον διαδικτυακό σας τόπο και την υποβολή πληροφοριών σχετιζόμενων με αυτόν στις μηχανές αναζήτησης. 

Διευκόλυνση των μηχανών αναζήτησης μέσω του metainformation

Μέσω του SEO διευκολύνονται οι μηχανές αναζήτησης να αναγνωρίσουν ευκολότερα το περιεχόμενο της σελίδας σας. Μεταξύ άλλων, τα σημαντικότερα δεδομένα που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι τα λεγόμενα μεταδεδομένα ή metadata για την περιγραφή της σελίδας, η προσθήκη ετικετών με πληροφορίες σε εικόνες και η χρήση τίτλων για την περιγραφή του περιεχομένου κάθε σελίδας. Ένα περιεχόμενο που αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν πιστότερα το προβαλλόμενο περιεχόμενο, εξασφαλίζει στη σελίδα μεγαλύτερες πιθανότητες προβολής της στα οργανικά αποτελέσματα, γεγονός που απορρέει από την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη καταχώρηση των λεπτομερειών της στις μηχανές αναζήτησης.

Βελτίωση κατάταξης για ειδικές λέξεις-κλειδιά

Το SEO περιλαμβάνει την αναγνώριση ειδικών λέξεων-κλειδιά για τις οποίες η επιχείρησή σας επιδιώκει να ταξινομηθεί και την μετέπειτα βελτιστοποίηση των υπαρκτών σελίδων ή την δημιουργία νέων σελίδων που θα ταξινομηθούν για αυτές τις λέξεις-κλειδιά. Οι καμπάνιες SEO περιλαμβάνουν και τη δημιουργία συνδέσμων, διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιούνται τεχνικές για τον σχεδιασμό εξωτερικών διασυνδέσεων, οι οποίες θα οδηγούν τους χρήστες στον διαδικτυακό σας ιστότοπο. Αυτοί οι σύνδεσμοι βοηθούν ώστε οι υποσελίδες της ιστοσελίδας σας να ταξινομούνται σε υψηλότερες θέσεις βάσει των σχετικών λέξεων-κλειδιά.

Βελτίωση της ταχύτητας της ιστοσελίδας

Η ταχύτητα μιας ιστοσελίδας έχει επίδραση στον τρόπο με τον οποίο αυτή ταξινομείται στις μηχανές αναζήτησης. Το SEO πολλές φορές περιλαμβάνει τεχνικές αλλαγές που εξελίσσουν τον ιστότοπό σας σε μία πιο γρήγορη και αποδοτική εκδοχή του.

Βελτίωση αξίας συνδέσμου

Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν ένα αριθμό διασυνδέσεων από και προς μια σελίδα, προκειμένου να προσδιορίσουν την αξία της και την αυθεντικότητα της. Αυτοί οι παράγοντες θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο να προσδιοριστεί η σειρά κατάταξης κάθε σελίδας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (SERP).

Πλεονεκτήματα χρήσης SEO

 • Η υψηλή κατάταξη μίας ιστοσελίδας, εξασφαλίζει την αύξηση του αριθμού των χρηστών που την επισκέπτονται.  
 • Oι ιστοσελίδες με υψηλή κατάταξη χαίρουν μεγαλύτερης αξιοπιστίας από την μερίδα των χρηστών που θα έρθει σε επαφή με αυτές 
 • Το brand identity της επιχείρησής σας εδραίωνεται 
 • Αυξάνονται οι πιθανότητες για τη σελίδα σας να προσελκύσει πελάτες υψηλότερης ποιότητας 
 • Ανταγωνίζεστε πιο εύκολα τις επιχειρήσεις με παρόμοια προϊόντα με τα δικά σας  
 • Αποτελεί μια μακροχρόνια βιώσιμη στρατηγική 
 • Πολλοί πελάτες προτιμούν την χρήση μηχανών αναζήτησης για να εντοπίσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν. Μία καλά σχεδιασμένη στρατηγική SEO βοηθά να προσελκύσετε τους εν λόγω πελάτες ευκολότερα
 • Η μέτρηση των αποτελεσμάτων που αυτό επιτυγχάνει, πρόκειται για μία απλή και γρήγορη διαδικασία 
 • Αποκτάτε μέσω των analytics πρόσβαση σε στοιχεία πελατών, όπως η διεύθυνση, η ηλικία και το είδος του διαδικτύου browser που χρησιμοποιούν, καίριες, δηλαδή, πληροφορίες για τη διαμόρφωση και βελτιστοποίηση της στρατηγικής 
 • Τα αποτελέσματα έχουν μακρόχρονη επίδραση στο διαδίκτυο 
 • Επιτυγχάνονται πωλήσεις και εκτός διαδικτυακού χώρου 
 • Βοηθά στον ανταγωνισμό με τις μεγάλες επιχειρήσεις 
 • Αυξάνει την αξία της επιχείρησής σας

Μειονεκτήματα της χρήσης SEO

 • Απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για βέλτιστα αποτελέσματα 
 • Ενώ το ROI, δηλαδή η επιστροφή στην επένδυση, μπορεί να αποφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα, απαιτείται αρκετός χρόνος για την επίτευξή του 
 • Ορισμένες λέξεις-κλειδιά δεν κατατάσσονται εύκολα 
 • Οι μηχανές αναζήτησης αλλάζουν συχνά τους κανόνες και τον αλγόριθμο που χρησιμοποιούν, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα δεδομένα κατάταξης 
 • Απαιτεί μεγάλη χρονική και οικονομική επένδυση, σε περίπτωση που μία επιχείρηση βρίσκεται σε ανταγωνιστικό κλάδο 
 • Δεν προσφέρει εγγυημένα αποτελέσματα 
 • Κίνδυνος να εκτοπιστεί η σελίδα σας από τα οργανικά αποτελέσματα, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν δόλια μέσα ανάδειξής της (Black hat SEO) 
 • Απαιτείται συχνή αλλαγή των ρυθμίσεων και αναβάθμισή αυτών, σε περίπτωση μετατροπής ή ενημέρωσης των αλγορίθμων 

Τι είναι η διαφήμιση Pay Per Click (PPC);

To PPC είναι μια μορφή διαφήμισης, κατά την οποία καταβάλλετε ένα προκαθορισμένο ποσό κάθε φορά που η διαφήμισή σας δέχεται μία επίσκεψη. Είναι ένας τρόπος αγοράς επισκεπτών για τον ιστότοπό σας, αρκετά διαφορετική από την εναλλακτική της απόκτησης αυτών με τον οργανικό τρόπο της τεχνικής SEO.

Το δημοφιλές αυτό εργαλείο προβολής προσφέρεται από μηχανές αναζήτησης, με πιο γνωστή εξ αυτών την  πλατφόρμα της Google και το λεγόμενο εργαλείο Google Ads. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την εν λόγω πλατφόρμα, σας παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται η σελίδα σας σε συγκεκριμένες θέσεις-κλειδί, ειδικά διαμορφωμένες για τη διαφήμισή σας, οι οποίες φιλοξενούνται σε ιστοσελίδες τρίτων.  Εάν η προσφορά σας (bid) είναι αρκετά υψηλή, τότε καταχωρείται επιτυχώς στο σύστημα και, εν συνεχεία, κάθε φορά που κάποιος χρήστης κάνει κλικ πάνω της, θα καταβάλλεται αυτομάτως το ποσό αυτό, έως ότου λήξει το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.

Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε μία προσφορά της τάξης του ενός (1) ευρώ στη φράση “κρατήσεις ξενοδοχείων Αθήνα”. Σε περίπτωση που η προσφορά αυτή είναι αρκετά ανταγωνιστική, θα καταφέρει να εμφανιστεί στη σελίδα των πληρωμένων αποτελεσμάτων της Google, μόλις κάποιος χρήστης πραγματοποιήσει μία συναφή αναζήτηση που φέρει ορισμένους ή και όλους τους παραπάνω όρους. Αν στο υποθετικό μας παράδειγμα, ο εν λόγω χρήστης προχωρήσει στην κράτηση ενός δωματίου με τιμή που ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ, η επιστροφή στην επένδυσή σας (ROI) μέσω αυτού του κλικ θα είναι προφανώς ιδιαίτερη υψηλή.

Πλεονεκτήματα του PPC

 • Πετυχαίνετε πρώτη θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης 
 • Οι διαφημιστικές καμπάνιες προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα 
 • Το ποσό δαπανάται μόνο σε περίπτωση που ένας χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμιση 
 • Προτείνεται για σύντομες εκστρατείες που στοχεύουν συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά 
 • Αξιόλογες επιστροφές στην επένδυση, με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί σωστή στόχευση 
 • Χρήσιμο για προσέλκυση νέων πελατών 
 • Εύκολη μέτρηση απόδοσης 
 • Απόλυτος έλεγχος των επενδύσεων και άμεση αναπροσαρμογή, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο 
 • Μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα είδη ψηφιακού μάρκετινγκ 
 • Ακριβής στόχευση συγκεκριμένου δημογραφικού κοινού 
 • Προσφέρει ευκολία στην εκτίμηση του προϋπολογισμού 
 • Δεν εξαρτάται από τους αλγορίθμους των μηχανών αναζήτησης 
 • Εξαιρετικό για τη στόχευση τοπικών πελατών 

Μειονεκτήματα του PPC

 • Αποτελεί σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία 
 • Συχνά προσφέρει μικρότερη επενδυτική απόδοση, σε σύγκριση με άλλες τεχνικές διαδικτυακού μάρκετινγκ, όπως το SEO 
 • Είναι δαπανηρό, σε περιπτώσεις λέξεων με υψηλό ανταγωνισμό 
 • Τα κλικ και οι επισκέψεις συχνά δεν μετατρέπονται σε πωλήσεις 
 • Αρκετοί χρήστες αγνοούν τις διαφημίσεις ή χρησιμοποιούν λογισμικό που τις μπλοκάρει 
 • Υπάρχει δυσπιστία ως προς τις διαδικτυακές διαφημίσεις εν γένει

Ποιό από τα δύο σας συμφέρει να επιλέξετε;

Και οι δύο τεχνικές είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την προώθηση της επιχείρησής σας. Πολλές επιχειρήσεις κρίνουν πως ένας συνδυασμός αυτών, αποδίδει τα βέλτιστα. Παραδείγματος χάριν, μπορείτε να ακολουθήσετε τις εξής πρακτικές: 

 • Χρήση SEO για λέξεις-κλειδιά που είναι εύκολες στην κατάταξη και PPC στρατηγική για τις δύσκολες. 

 • Χρήση στρατηγικής PPC στα πρώτα βήματα μίας επιχείρησης και επιλογή SEO προσέγγισης, όταν αυτή πια θα έχει εδραιωθεί 

 • Χρήση PPC για στόχευση σε πολύ συγκεκριμένο κοινό καταναλωτών, ενώ SEO στόχευση για τον γενικό πληθυσμό 

Ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω τεχνικών θα εξασφαλίσει για τον ιστότοπό σας, και κατ’ επέκταση για την επιχείρησή σας, εισροή νέων ποιοτικών πελατών και διατήρηση του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου, αποφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σημαντική αύξηση στην αναγνωρισιμότητα του brand σας και ιδιαιτέρως υψηλά έσοδα. 

Θα σας ενδιέφερε να αναδείξετε την επιχείρησή σας μέσω των εργαλείων προώθησης SEO ή PPC; Τότε, δεν έχετε παρά να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας! 

Η επιτυχία είναι μερικά κλικ μακριά!