Τοξικοί πελάτες: πώς να τους εντοπίσετε και να τους αντιμετωπίσετε

Οι διεπιχειρησιακές σχέσεις, παραδοσιακά, διέπονται από ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ειλικρίνειας, συνεργατικότητας